Etiket: Deprem Güçlendirmesi

Yönetmelik ve Şartnameler

Yapısal Güçlendirme ve Performans Analizi aşamalarında kullanılabilecek dokümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz; Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018)Betonarme Yapıların Tasarım ve Kuralları ...

KAMUOYUNA DUYURU

Son günlerde yapılarının deprem performans testlerini yaptırmak isteyen kişileri hedef alan, Jeofizik Microtremor tekniğini bir yapı deprem performansını inceleme methodu ...

Düzce Depremi Değerlendirmesi

Düzce Depremi Değerlendirmesi

DEGÜDER Webinar Serisi kapsamında 2023’ün ilk webinarına Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eren Vuran konuk oluyor. İstanbul Teknik ...

Yıkma! Güçlendir!

Yıkma! Güçlendir!

İnsanın doğası gereği barınma ihtiyacı günümüzde bitmek bilmeyen bir yapılaşma sürecini de beraberinde getirmiştir. Artan nüfusla birlikte betonlaşmaya ve karbon ...