FAALİYETLER / KOMİSYONLAR

Komisyonlarımız:

  1. Tasarım Grubu
  2. Malzeme Grubu
  3. Uygulama ve Taahhüt Grubu
  4. Hukuk ve Halkla İlişkiler Grubu

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU

Yıllık belirlenen eğitim programı çerçevesinde, resmi ve özel kurum, kuruluş ve STK’lar ile işbirliği içinde sektör çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim kursları; mühendislerden müteahhitlere, meslek lisesi öğrencilerinden yapı denetim kuruluşlarına, resmi kurumlardan belediyelere kadar ve bunlar ile sınırlı kalmayarak ilgili her kesime yönelik paneller, sempozyumlar düzenlemek.

BİLİM ÇALIŞMA GRUBU

▪ Üyeleri arasında beraberlik, dayanışma, bilgi ve deneyim alışverişi, idari, teknik ve bilimsel yardımlaşma sağlamak, üyelerin mesleki sorunlarına çözüm aramak, haklarını korumak ve savunmak, üyelere mesleki, teknik ve hukuki konularda danışmanlık yapmak.

▪ Depreme karşı güçlendirme konusunda kamu ile işbirliği içinde bilgilendirici/yönlendirici faaliyet gösteren referans kuruluş olmak.

▪ Amaç ve hizmet konularına yönelik her türlü fuar, araştırma, inceleme, etüt vb. çalışmalar yapmak; bilimsel, sosyal, kültürel, teknik gösteriler, toplantılar, geziler vb. düzenlemek. Bu faaliyetleri için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalamak.

YAYIN ÇALIŞMA GRUBU

▪ Konu ile ilgili yayınlar izlemek, edinmek, bir kütüphane (online) kurarak ilgilenenlerin yararına sunmak.

▪ Deprem mühendisliğinin pratik ve teorik unsurlarını birleştiren bilimsel ve özgün yayın yapmak.