Haberler

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GÜÇLENDİRMENİN ROLÜ

Ülke genelinde Kentsel Dönüşüm ve Mevcut Yapıların Deprem Güvenliğinin Sağlanması Seferberliğine katkı sağlayacak “Kentsel Dönüşümde Güçlendirmenin Rolü” konulu çalıştayımıza davetlisiniz. Deprem Güçlendirme Derneği DEGÜDER, topraklarının tamamına yakını deprem kuşağında bulunan ülkemizde gereksinim duyulan her türlü tesis, bina ve...

Yönetmelik ve Şartnameler

Yapısal Güçlendirme ve Performans Analizi aşamalarında kullanılabilecek dokümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz; Riskli Yapı Süreci hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018)Betonarme Yapıların Tasarım ve Kuralları (TS 500)Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin EsaslarLifli Polimerler Kullanarak...

KAMUOYUNA DUYURU

Son günlerde yapılarının deprem performans testlerini yaptırmak isteyen kişileri hedef alan, Jeofizik Microtremor tekniğini bir yapı deprem performansını inceleme methodu olarak tanıtan, karot almanın yapılara zarar vereceğine dair sosyal medya ağlarında yanlış bir kanı oluşturan bilgi dolaşıma girmiş...

GÜÇLENDİRME NEDİR?

Deprem gerçeği ülkemizde ve dünyada araştırmaları devam eden ve süregelen bir afettir. Depremle birlikte diğer çevresel etkiler, yüklerdeki artışlar, tasarım yönetmeliklerinin değişmesi, trafik yüklerinin artması gibi faktörler de mevcut yapı ve elemanları güçlendirmek için bir sebep oluşturmaktadır. Güçlendirmeyi...

Yıkma! Güçlendir!

İnsanın doğası gereği barınma ihtiyacı günümüzde bitmek bilmeyen bir yapılaşma sürecini de beraberinde getirmiştir. Artan nüfusla birlikte betonlaşmaya ve karbon salınımını hızla arttırmaya başladık. Yeşil alanlarımızı betonlaşarak tükettik, bununla birlikte vaktinde yeterli dayanıma sahip bir yapılaşma yapılmadığı veya...