Hakkımızda

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) 2019 yılı Ocak ayında kurulmuş olup amacı, topraklarının tamamına yakını deprem kuşağında bulunan ülkemizde, gereksinim duyulan her türlü binada, ulaştırma yapılarında, endüstriyel tesislerde, tescilli veya tescilsiz tarihi yapılarda, kıyı ve liman yapılarında yapısal ve yapısal olmayan elemanların depreme karşı güvenli ve dayanıklı hale getirilmesi için deprem mühendisliği teknolojilerinin yaygınlaşmasını sağlamak ve bu konu hakkındaki farkındalığı artırmak için çaba harcamaktır.

SAYILARLA DEGÜDER TECRÜBESİ

1
+
Uzman Teknik Kadro
2000
+
Kamu Binasında Güçlendirme
1
+
m² Toplam İnşaat Alanında Güçlendirme Tasarımı
1
+
m² Toplam İnşaat Alanında Deprem Performans Analizi
1
+
Yapıda Sismik İzolatör ve Sönümleyiciler ile Güçlendirme Proje Uygulaması
1
+
Tarihi Yapı Güçlendirme, Yükseltme Tasarım