Etiket: Deprem

KAMUOYUNA DUYURU

Son günlerde yapılarının deprem performans testlerini yaptırmak isteyen kişileri hedef alan, Jeofizik Microtremor tekniğini bir yapı deprem performansını inceleme methodu ...

Düzce Depremi Değerlendirmesi

Düzce Depremi Değerlendirmesi

DEGÜDER Webinar Serisi kapsamında 2023’ün ilk webinarına Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eren Vuran konuk oluyor. İstanbul Teknik ...

Yıkma! Güçlendir!

Yıkma! Güçlendir!

İnsanın doğası gereği barınma ihtiyacı günümüzde bitmek bilmeyen bir yapılaşma sürecini de beraberinde getirmiştir. Artan nüfusla birlikte betonlaşmaya ve karbon ...