Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

MİSYON Türkiye’deki yapıların depreme karşı güçlendirilmesinde doğru malzeme, teknik projelendirilme ve uygulama pratiğinin yerleşmesine yardımcı olmak, yapısal güçlendirme ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlara teknik, ekonomik ve sosyal yönden rehberlik yapmak, toplumu bilinçlendirerek olası depremler sonucu meydana gelecek can ve mal kaybını en düşük düzeye indirmek
VİZYON Depreme karşı güçlendirme konusunda uzmanlığına başvurulan referans kuruluş olmak.

HEDEF Türkiye’deki yapıların depreme ve/veya diğer doğal, doğal olmayan olay ve etkilere karşı kullanım amacına uygun olarak güvenli ve dayanıklı hale getirilmesi